Tiêu chuẩn Medibest

Tại nhà máy, MediBest áp dụng hệ thống ISO 22000: 2018, HACCP, GMP vào sản xuất. Đây là tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm hàng đầu hiện nay (hiển thị bên ngoài)

Tại nhà máy, MediBest sở hữu hệ thống thiết bị dây chuyền hiện đại bảo đảm chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất khép kín từ chọn lọc kiểm tra nguyên liệu đầu vào đến khi đưa ra thị trường mọi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất. MediBest áp dụng hệ thống ISO 22000: 2018, HACCP, GMP vào sản xuất. Đây là tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm hàng đầu hiện nay.